Senin, 16 Maret 2009

DEFINISI IMAN

Iman itu ialah tasdiq (membenarkan). I’tiqad dengan hati kepada apa yang diketahui yang ianya daripada Deen Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW serta ikrar dengan lidah dan amal. Tasdiq itu mestilah juga menerima serta redha dengan semuanya, tidak ada ingkar dan perasaan ragu serta tidak menjuzuk-juzukkan kepercayaannya.

Firman Allah SWT yang maksudnya:

“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman (pada hakikatnya) sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka berselisih dikalangan mereka, kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keraguan terhadap apa-apa keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuhnya.” (An-Nisa’: 65)

Firman Allah swt maksudnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu.” (Al-Hujurat: 15)

Iman dan amal merupakan dua perkara yang beriringan dan tidak berpisah walaupun berbeza dari segi takrif kerana amal itu adalah hasil daripada iman dan iman pula tidak sempurna tanpa amal. Lantaran itu Allah SWT menyebut iman beriringan dengan amal.

Firman Allah swt maksudnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah hanya mereka yang apabila disebut Allah terasa gerunlah hati mereka dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhan sahaja mereka bertawakkal. Mereka mendirikan sembahyang, berbelanja daripada apa yang Kami beri rezeki kepada mereka. Mereka itulah orang beriman dengan sebenarnya.” (Al-Anfaal: 2 – 4)

Berdasarkan kepada yang tersebut di atas maka pendapat Muktazilah yang menjadikan amal sebagai syarat iman adalah ditolak. Oleh kerana itu orang yang mengerjakan maksiat masih di anggap beriman selagi hatinya masih percaya dan tidak ada tanda-tanda ingkar.

Sementara itu, pendapat Murji’ah yang mengatakan bahawa iman itu tasdiq dengan hati dan ikrar sahaja dengan tidak payah beramalpun dikira salah kerana Allah SWT menyebut bahawa iman itu beriringan dengan amal.

Firman Allah swt maksudnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh.” (al-Kahfi: 107)

Firman Allah swt maksudnya:

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik).” (Al-An’aam: 82)

Firman Allah swt maksudnya:

“Di antara manusia itu ada yang mengatakan, ‘Kami berimankepada Allah dan hari Kemudian’, pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang beriman.” (Al-Baqarah: 8)

Juga, iman itu tidak sah jika apa yang di tasdiqkan itu tidak menepati syara’ seperti orang-orang yang beriman dengan taghut hatta walaupun dia beriman juga dengan Allah SWT.

Maksudnya:

Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang diberikan bahagian dari al-Kitab? Mereka percaya kepada yang disembahselain daripada Allah dan taghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahawamereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Barangsiapa yang dilaknati oleh Allah nescaya kamu sekali-sekali tidak akanmemperolehi penolong baginya.” (An-Nisa’: 51 –52)

Firman Allah swt maksudnya:

Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada taghut, pada hal mereka telah diperintah mengingkari taghut. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang jauh.” (An-Nisa’: 60)

Iman Dan Ciri-Cirinya

Iman dengan maknatasdiq adalah dinamakan juga sebagai ‘aqidah, dimana rahsianya tidak diketahui oleh sesiapapun melainkan Allah SWT. Walau bagaimanapun manusia itu mempunyai sifat-sifat lahiriah yang dapat menjadi ukuran kepada kita, iaitu sifat-sifat yang dapat dilihat melalui tindak-tanduk manusia sama ada perkataan atau perbuatan adalah menjadi tanda iman yang menjadi ukuran kita. Adapun segala apa yang tersirat dihatinya adalah terserah kepada Allah swt.

Iman itu melahirkan penyerahan diri kepada Allah SWT dinamakan Islam. Ini bermaksud, seseorang yang beriman itu hendaklah menyerahkan diri kepada Allah SWT dan menerima segala hukum-hukum-Nya walaupun dengan tidak mengetahui akan hikmat-hikmatnya. Sesungguhnya penyerahan dan penerimaan itu berlaku dengan dua perkara; iaitu dengan kepercayaan dan pegangan hati yang dinamakan iman atau ‘aqidah dan juga dengan sifat-sifat lahiriyyah iaitu melalui perkataan dan amalan yang dinamakan Islam.

Jelas bahawa tempat iman itu ialah hati, yang berlaku padanya tasdiq jazim kerana firman Allah swt maksudnya:

“Kerana iman itu belum masuk ke dalam hati mereka.” (Al-hujurat: 14)

Firman Allah swt maksudnya:

“Sesungguhnya orangyang meminta izin kepadamu (untuk tidak pergi berjihad), hanyalah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat dan hati mereka ragu-ragu, kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguan.” (at-Taubah: 45)

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud.

“Allah memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Ia memasukkannya sesiapa yang Ia kehendaki dengan rahmat-Nya. Dan memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman: “Lihatlah kamu akan sesiapa yang kamu dapati di dalam hatinya iman walaupun sebesar biji yang halus maka keluarkanlah ia.” Riwayat Imam Muslim.

Iman juga mempunyai rukun-rukunnya.

Firman Allah swt maksudnya:

“Rasul itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (al-Quran) dari Tuhannya, emikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya dan Rasul-Rasul-Nya. Mereka mengatakan, “Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang pundengan yang lain dari Rasul-Rasul-Nya”, dan mereka mengatakan . “Kami dengan dan kami taati”. (mereka berdoa), “Ampunilah kami wahai Tuhan kami dan kepada Engkaulahtempat kembali.” (al-Baqarah: 285)

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

Iman itu ialah bahawa kamu beriman dengan Allah, Malaikat-Nya, Kitab-Nya, Rasul-Nya, Hari Akhirat dan Qadar baik dan jahat. (Riwayat Muslim)

Kesimpulannya, bahawa yang dikatakan iman itu ialah beriman dengan Allah SWT, Malaikat-Nya, Kitab-Nya, Rasul-Nya, Hari Akhirat dan Qadar Takdir.

0 komentar:

Posting Komentar

 
;