Minggu, 27 Desember 2009

Aktivitas Khataman Al Qur'an

Aktivitas Khataman Al Qur'an Taman Pendidikan Al Qur'an Baitus Silaturrahim Bandar Lampung. tanggal   1 Januari 2010

Membaca Surat Al Fatihah 1x
Wa haza niati "Majelis Ilmil Al Qur'an Baitus Silaturrahim" Bandar Lampung, khususon : Muhammad Anggara bin Amrullah, Muhammad Ridwan bin Sudadi, Arnez Putra Yuzi bin Zikriyadi, Dian Intakhunnisya binti Hi. Tarono, Uswatun Hasanah binti Jumanta, Indah Dwi Maharani binti Supriyanto, Irma Damayanti binti Liyanto.

Allahumma inna nas-aluka hijaban walqobul, wa safaat, wa salamah, wa sehah, wa afiah, wakhustil maghosal fiddunya wa darry wal akhiroh, wa bita saleh iman, wa islam, wal maghfiroh bil khoir wal barokah...
Alfatihah...

Bismillahi Rohmani Rohim
Alhamdu lillahi robbal 'alamin, Hamdasy Syakirin, Hamdar Rohimin, Hamdar Rozikin, Hamdaz Zakirin, Hamday yuwafi nikmahu wayu kafi mazidah, Ya Robbana lakalhamdu kama yambaghi lijalali wajhikal karim, wa azimi sultonik.

Allahumma soli ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, Sholatan tunjina biha min jami-il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jami-il hajat, wa tuthohiruna biha min jami-is sayi'at, watarfauna biha min jami-il 'ala darojat, wa tubalighuna biha aksol ghoyat min jami-il khoirot, innaka 'ala kulli syaing qodir.

Robbana afrigh 'alayya shobron,wa sabbit aqdamaana waashurnaa 'alal qoumil kafirin, Robbana la tuzigh quluubanaanba'da is hadaytana wa hablana min ladunka rohmatan innaka antal wahab, Allahumma sabitna an azila wahdina an adhilla, Allahumma kamaa hulta bayna wa bayna wa qolbina, fahul bayna wa baynasy syaithoni wa 'amailihi. Allahumma inna as-aluka nafsan muthma'innah, tukminu biliqo'ika wa tardhoo biqodhoo'ika wa taqna'u bi'athoo'ika.

Ya Aziz - ya Ghofar, ya Kaim - ya Satar, Ya Rohim - ya Jabbar...

Maha benar Allah yang Maha Agung, dan RosulNya Nabi yang mulia dan kami bersaksi atas kebenaran hal tersebut. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami, karena sesunggguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui.

Ya Allah anugerahkanlah kpd kami kenikmatan/kemanisan bagi tiap2 hurup dari Al Qur’an, dan balasan bagi tiap2 juz dari Al Qur’an. Ya Allah jadikanlah hurup alif sebagai kelembutan, hurup ba barokah, ta taubah, tsa pahala, jim kecantikan, ha hikmah, kha kebaikan, dal dalil/petunjuk, dza kecerdasan, ra rahmah, za kesucian, sin kebahagiaan, syin syifaa/obat, shad kebenaran, dho cahaya, tho ketenangan (?), dzo keluasan, `ain ilmu, gho kekayaan, fa kemenangan, qo kedekatan, qaf kemuliaan, lam kelembutan, mim nasehat, nun cahaya, wa wushlah/sarana (?), ha petunjuk, ya keyakinan.

Yaa Allah berikanlah kami manfaat dengan Al Qur’an yang agung dan tinggikanlah derajat kami dengan ayat2nya dan terimalah bacaan kami dan maafkanlah segala kesalahan, kelupaan, perubahan kalimat dari tempatnya, mengawalkan atau mengkahirkan, penambahan atau pengurangan, penafsiran yang tidak sesuai denga apa yang Engkau turunkan, keraguan atau sahwun (?), sui ilhanin(?), dan terburu2 ketika tilawah, kemalasan atau kesesatan lidah, waqof (berhenti) bukan pada tempatnya, mengidghomkan (mendengungkan bacaan) yang bukan idghom, mengidzharkan (bacaan tanpa dengung) yang bukan idzhar, madd (memanjangkan bacaan), mentasydid, hamzah, atau sukun, i’rab yang bukan pada tempatnya, atau kurangnya rasa cinta dan senang terhadap ayat2 yang memeberii berita gembira, dan kurangnya rasa takut ketika membaca ayat2 ancaman, maka ampunilah kami ya Allah, dan jadikanlah kami sebagai oarang yang syahid.

Ya Allah terangilah hati kami dengan Al Qur’an, dan hiasilah akhlak kami dengan Al Qur’an, jauhkanlah kami dari api neraka dengan Al Qur’an, masukkanlah kami ke surgamu dengan Al Qur’an. Jadikanlah Al Qur’an sebagai teman di dunia, di dalam kubur sebagai penerang/teman , cahaya di atas titian (shirath), dan teman di dalam surga, dan penghalang dan hijab dari api neraka, sebagai petunjuk untuk segala kebaikan dan tetapkanlah kami dlm kesempurnaan , anugrahkan kepada kami kemudahan dlm mengamalkan Al Qur’an dgn hati dan lisan, senantiasa cinta kpd kebaikan, kebahagiaan, kegembiraan atau keindahan iman. Dan sholawat dan salam yg senantiasa tercurah kpd junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabat atas kebaikan akhlaq dan kelembutan budi pekertinya di atas cahaya arsy.

Amien yaa Rabbal ‘Alamien.

0 komentar:

Posting Komentar

 
;